data-srcset

Hvorfor testamente?

Skriv testamente af hensyn til dine efterladte

Det er en kendt sag, at der kun er en ting, der er sikker her i livet, og det er at vi skal dø. Det er en ubehagelig tanke, som de fleste af os ikke ønsker at forholde hos til, men ikke desto mindre ville det være meget fornuftigt at bestemme, hvad der skal ske, når vi dør, ikke mindst for de efterladte.

Det mest sikre er et testamente underskrevet ved notar

Den bedste måde for at sikre sig at ens vilje sker efter døden er at skrive testamente. Et testamente kan skrives privat med to vidner, men i så fald er der risiko for at testamentet bliver væk eller viser sig at være ugyldigt af en eller anden grund.

Det er langt bedre, og sikrere, at lade en advokat udfærdige teksten og derefter underskrive testamentet foran en notar.
I så fald er testamentet korrekt formuleret, juridisk gyldigt og opbevaret i notarielarkiv, således at det kommer automatisk frem når testator dør.

Hvem har gavn af at skrive testamente?

Når dette spørgsmål stilles plejer jeg at svare, at alle burde skrive testamente, da alle skal dø.

Utallige stridigheder mellem arvinger, dødsboer som skiftes over en lang periode, usikkerhed blandt de efterladte: Alt dette kan undgås med et simpelt dokument.

Nogle situationer hvor man absolut bør skrive testamente

  • Ugifte samlevende: uden testamente arver ugifte samlevende IKKE hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen og om de har børn sammen.
  • Enlige uden børn: der er risiko at alt det de ejere tilfalder statskassen
  • Personer, der ejer fast ejendom eller andre ejendele i udlandet: husk at arv fordeles på en meget anderledes måde i udlandet end i Danmark og hvis man ikke skriver testamentet risike-rer man at fremmed lov finder anvendelse ved skifte, hvilket ofte indebærer ubehadlige over-raskelser.
  • Personer, der ønsker at forære en sum penge eller en bestemt ting til en bestemt person eller organisation (legat). Ønsker man at forære en legat til den katolske Kirke betale kirken ad-vokatudgifterne til udfærdigelse af testamente.
  • Ægtefælle med sær- og fællesbørn. Ofte ønsker disse par en bestemt fordeling af arv blandt børnene som kun er muligt hvis man opretter testamente.
  • Forældre med mindreårige børn: ved at skrive et børnetestamente kan man bestemme hvem, der skal have forældremyndighed over børn for det tilfælde hvor begge forældrene dør inden børnene bliver 18 år.
  • Forældre, der ønsker at arv efter dem er særeje for deres børn, hvis og når børnene indgår ægteskab. Det er altid en god ide at indføre denne bestemmelse i testamentet da skilsmisserate desværre er meget højt.
  • Forældre til adopterede børn, da børnenes arveret afhænger af, hvornår adoption er sket.

Hvad kan testamentet indeholde?

Ønsker til begravelsen

Et testamente kan først og fremmest indeholde testators ønske angående begravelse.

Især for mange katolikker er det vigtigt at blive begravet på en katolsk kirkegård, måske fra en bestemt kirke og ligefrem af en bestemt præst. Man kan tage stilling til, om man ønsker at blive begravet eller brændt, om ens aske skal spredes over havet og i så fald hvilket, om man ønsker at donere sit legeme til medicinsk-anatomisk forskning, om ens organer skal doneres, hvilke salmer skal synges i kirke, hvilke udsmykninger kirke skal have osv.

Fordeling af formue

Dernæst kan man tage stilling til hvordan ens formue skal fordeles mellem arvinger og om man ønsker at give en eller flere legater til bestemte personer, den Katolske Kirke eller andet velgøende organisation.

Få overblik over arveregler med advokaten
Arvereglerne kan gennemgås af advokaten ved første møde. Reglerne kan være meget indviklede og afhænger af bl.a. om man er gift, om man har børn, om der er fælles- eller særeje i ægteskab, om en eller begge ægtefæller har børn fra et tidligere ægteskab eller om et af børnene er adopteret.

Underskrivelse og opbevaring af testamente
Når testamentets indhold er godkendt af testator sørger advokaten for at bestille en tid hos notaren med henblik på at få testamentet underskrevet.

Det originale testamente bliver opbevaret i notarialarkivet og den, der har skrevet testamente får en kopi.

Få overblik over arveregler med advokaten

Arvereglerne kan gennemgås af advokaten ved første møde. Reglerne kan være meget indviklede og afhænger af bl.a. om man er gift, om man har børn, om der er fælles- eller særeje i ægteskab, om en eller begge ægtefæller har børn fra et tidligere ægteskab eller om et af børnene er adopteret.

Underskrivelse og opbevaring af testamente

Når testamentets indhold er godkendt af testator sørger advokaten for at bestille en tid hos notaren med henblik på at få testamentet underskrevet.

Det originale testamente bliver opbevaret i notarialarkivet og den, der har skrevet testamente får en kopi.