In English     En Francais     In Italiano      In Deutsch

Forsiden       Links        Kontakt

Advokat Sandra Moll Dirscherl

skilsmisseadvokat arv skifte

Sandra Moll Dirscherl er, som den eneste i Danmark, både dansk og italiensk advokat. Hun har stor erfaring i at rådgive både danskere og udlændinge inden for følgende emner:

  • Køb og salg af fast ejendom i Danmark og i udlandet  (Italien, Tyskland, Østrig, Spanien, Frankrig, Ungarn og Grækenland)
  • ægtepagter, testamenter
  • ægteskabssager i Danmark og i udlandet
  • dødsboer i Danmark og i udlandet
  • børnebortførelse
  • tvangsfjernelse af børn
  • Udlændinges- og flygtningeret

Advokat og partner siden 1996, først i Vester Voldgade 90 og siden 2011 i Advokathuset Bredgade 56.
Medlem af foreningen for italiensk talende advokater A.I.G.L.I og forening for tysktalende advokater Ars Legis.

Sprog: engelsk, italiensk, tysk og fransk.

 
Jeg samarbejder med den italienske Ambassade i København.
 

Arbejdsområder:


   
   
AdvokathusetTel: +45 31 35 35 60CVR: 26947383
Bredgade 56, 3. salFax: +45 31 73 25 84Medlem af:
1260 København KMail: sam@advokathusetbredgade.dkAdvokatsamfundet 

Generelle oplysninger
Advokat Sandra Moll Dirscherl er en del af Advokathuset Bredgade som er et advokatkontorfællesskab mellem en række advokatselskaber. Hun er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Hun er ligeledes advokat i Italien. Hun er omfattet af en advokatansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Nassau Forsikring (Filial af Nassau Verzekering Maatschappij N.V. Holland).

Advokat Sandra Moll Dirscherl er underlagt ”Hvidvaskloven” og er derfor forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om klienternes identitet. Hun påtager sig ikke sager hvor der er risiko for interessekonflikt mellem kontorets klienter. Såfremt der opstår en interessekonflikt, henvises klienten til en anden advokat.

Advokat Sandra Moll Dirscherl er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Der anvendes i øvrigt ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Persondata


Formål med opbevaring af persondata
Jeg har tavshedspligt om alle oplysninger om mine klienter. Det indebærer bl.a. at jeg ikke informerer andre om oplysninger, du har meddelt mig. Alle data opbevares sikkert i op til minimum 5 år.

Ansvarlig for dine data
Jeg er den dataansvarlige når hun behandler din sag. Jeg opbevarer de data, som du har sendt mig /givet mig med henblik på, at jeg kan give dig den rådgivning og juridiske hjælp, du har anmodet mig om. Jeg benytter ikke oplysningerne til andet.

Ændring af oplysninger
Hvis du oplever slåfejl eller andre mangler i oplysningerne, skal du blot sige til, så ændrer jeg det. Jeg kan også slette oplysningerne, hvis du ønsker dette. Jeg er dog forpligtede til at gemme oplysning om, at du har været klient her, således at jeg kan forebygge, at der senere opstår interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler.

Dataportabilitet
Jeg modtager sager fra andre advokater, ligesom jeg i ny og næ er nødt til at udtræde af sager inden de er afsluttede. Ønsker du at benytte en anden advokat, kan du give mig besked om, hvortil sagens akter skal sendes – så overdrager jeg oplysningerne til den fortsættende advokat, som du har valgt.

 

skilsmisseadvokat
Advokat og avvocato Sandra Moll Dirscherl    CVR: 26977383     E-mail: sam@advokathusetbredgade.dk